Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Albrecht
Mudroňova 4237/82, 811 03 Staré Mesto
50%
Problémové
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
ALBRECHT Services, s.r.o.; IČO: 44992980
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Marek Galvas
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,91 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 54 => body: 0,58 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 10318 € => body: 0,34 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ALBRECHT, a.s.; IČO: 35941090
9,91 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie