Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Hron***
Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
BD ND s.r.o.; IČO: 44744340
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Andrea Víglaská
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,47 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 300 => body: 0,03 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2382 € => body: 0,45 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
InDevel, s.r.o.
Marián Mihálik, Peter Mihálik
13,47 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie