Pridať do porovnania
Hotel
Golden Royal Boutique Hotel & Spa****
Vodná 8; 040 01 Košice
89%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
GOLDEN ROYAL Group s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Štefan Mráz (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o., IČO: 36599956
Ing. Štefan Mráz
16 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie