Pridať do porovnania
Hotel
City Residence Apartment Hotel****
Bačíkova 18; 040 01 Košice
82%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
CITY Residence s.r.o.; IČO: 51749734
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Milan Sabo
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,47 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 221 => body: 0,08 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3723 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Ing. Sabo Milan
16,47 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie