Pridať do porovnania
Hotel + Kongres
Hotel Ambassador****
Hlavná 101; 040 01 Košice
76%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
EZEX s.r.o.; IČO: 31737510
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Emília Zápotocká (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,23 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 51 => body: 0,73 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1434 € => body: 0,5 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
EZEX s.r.o.; IČO: 31737510
Emília Zápotocká (100%)
15,23 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie