Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Ali Baba***
Námestie slobody 21, Humenné
68%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
TUR s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ján Káčer (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 969 € => body: 5/10
výsledný bodový zisk: 0.5 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
KAISAR, s.r.o.; IČO: 35721171
Ing. Rifat Assad
13,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie