Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Smokovec***
Starý Smokovec 25, 062 01 Vysoké Tatry
66%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
SMOKOVEC, a.s.; IČO: 35728591
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Dimitar Petrov Dimitrov
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,12 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 336 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 175061 € => body: 0,12 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hlaváček Ján
13,12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie