Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Sasanka**
Tatranská Lomnica 12, 062 01 Vysoké Tatry
49%
Problémové
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
AB Tour, s.r.o.; IČO: 43871950
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Zuzana Martinková (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,9 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 150 => body: 0,45 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3214 € => body: 0,45 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
FORESPO HOREC A SASANKA a. s.; IČO: 47232994
9,9 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie