Pridať do porovnania
Hotel
Grand Hotel Trenčín****
Palackého 3840/14, 911 01 Trenčín
55%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
GRAND - HOTEL, s.r.o.; IČO: 36336190
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Patrik Anina (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
GRAND HOTEL, s.r.o.; IČO: 36336190
Ing. Patrik Anina
11 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie