Pridať do porovnania
Hotel
Central Ensana Health Spa
Smrdáky 177, 906 03 Smrdáky
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s.; IČO: 34144790
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
(90%) - Iris Gibbor, Robert Glatter, Alexei James Schreier, Catherine Anne Gorey, Michael Montague Wreschner, Mark Gibbor, Richard Denton; Mesto Piešťany (10%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,42 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 19 => body: 0,89 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1204 € => body: 0,53 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova 29, Piešťany, PSČ 921 29, SR
19,42 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie