Pridať do porovnania
Atrium Hotel***
Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
59%
neuspokojivý hotel
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
DOMÉNA, s.r.o.
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,7 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 15 => body: 6/10
priemerný nenulový dlh: 34 032 € => body: 1/10
výsledný bodový zisk: 0.7 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
DOMÉNA s r.o.; IČO: 31399282
Ing. Branislav Gábriš
11,7 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie