Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Skalka Arena
Partizánska dolina, 976 01 Kremnica
91%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
CLD s.r.o.; IČO: 36744948
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
JUDr. Ján Hyža
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,15 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 409 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 117547 € => body: 0,15 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Kremnica
18,15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie