Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Podkonice – Pleše
976 13 Podkonice
98%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Obec Podkonice; IČO: 00313670
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Obec Podkonice
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,55 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 452 € => body: 0,59 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mária Pavlíková a ďalší
19,55 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie