Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Polomka – Bučník
976 66 Polomka
98%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Obec Polomka; IČO: 00313726
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Obec Polomka
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,98 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 379 € => body: 0,52 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Obec Polomka
19,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie