Pridať do porovnania
Lyžovanie
Lyžiarske stredisko Salamandra resort
Horný Hodrušský tajch 796, 966 63 Hodruša - Hámre
87%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Premium Star Hotels a.s.; IČO: 47432039
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Keren Fay Zahymsky (9,99%); Ing. Július Strapek (49,99%); Pavol Záhymský (9,99%); Branislav Strapek (9,99%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,36 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 23 => body: 0,9 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 3514 € => body: 0,46 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Salamandra Resort, a.s.,
Ing. Július Strapek
17,36 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie