Pridať do porovnania
Hotel Ski
Demänovská Dolina 69, 031 01
31%
problémový hotel
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
netýka sa hotela
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa hotela
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
Tatry mountain resorts, a.s.; IČO: 31560636
Igor Rattaj (29,44%); František Hodorovský (15,4%)
4 b. / 13
Spolu
Najhoršie
Najlepšie