Pridať do porovnania
Hotel Rotunda****
Demänovská dolina, 031 01
60%
uspokojivý hotel
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, s hotelom alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, na stránke hotela
Tatry mountain resorts, a.s.
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Igor Rattaj (29,44%); František Hodorovský (15,4%)
Účtovná závierka
1 b. / 2
čiastočne, zverejňujú v registri UZ naskenované
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy
nebodované kritérium
rozdrobené vlastníctvo
12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie