Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Devín****
Riečna 162, 811 02 Bratislava
61%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HOTEL DEVÍN, a.s.; IČO: 31395741
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
JUDr. Ján Sabol; Ing. Peter Macháč; JUDr. Mikuláš Trstenský; JUDr. Ján Ondruš; Ing. Robert Spišák
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,29 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 15 => body: 0,89 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 4957 € => body: 0,4 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel Devín, a.s.; IČO: 31395741
JUDr. Ján Sabol; Ing. Peter Macháč
12,29 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie