Pridať do porovnania
Atrakcia
Slovakia Ring
Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň
78%
Dobré
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.; IČO: 44407793
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Rudolf Hrubý; Ladislav Csóka; Ing. Pavel Čulík
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,54 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,97 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 139 € => body: 0,57 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o.,
Rudolf Hrubý; Ladislav Csóka; Ing. Pavel Čulík
15,54 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie