Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Flóra
17. novembra 296, 914 51 Trenčianske Teplice
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotel Flóra, a.s.
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 52 € => body: 7/10
výsledný bodový zisk: 1.5 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotel Flóra, a.s.; IČO: 31420664
16,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie