Pridať do porovnania
Hotel
Kúpeľný hotel Rimava***
Číž 48, 980 43 Číž
95%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Vladimír Gallo; Ing. Pavol Janočko
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 6 => body: 7/10
priemerný nenulový dlh: 5 314 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 1 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Prírodné jódové kúpele, a.s. ; Ing. Vladimír Gallo, Ing. Pavol Janočko
19 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie