Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Junior
Drieňová 14, 821 01 Ružinov
37%
Problémové
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
City Hotels Slovakia, a.s.; IČO: 36668443
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Ing. Milan Žofaj; Jozef Laštík
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,38 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 7900 € => body: 0,39 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ŠPORTREAL INVEST s.r.o.; IČO: 36753581
7,38 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie