Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Bratislava****
Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava
60%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
City Hotel Bratislava s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. František Hodorovský (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
SLOVKARPATIA DANUBE s.r.o.; IČO: 46864971
Ing. František Hodorovský
12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie