Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Sebastian u Hoffera***
Dukelská 4; 900 01 Modra
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Quanes s.r.o.; IČO: 50612786
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Zoltán Rácz (100%)
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
0,55 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 300 => body: 0,08 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1928 € => body: 0,47 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
ELIZABETH Slovakia, s.r.o.; IČO: 36655503
Zuzana Fialová; Ing. Alžebeta Polčičová
14,55 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie