Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Dream***
Kapitulská 12, 917 01 Trnava
63%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
TALAMONE, s.r.o.; IČO: 50759051
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
PhDr. Peter Náhlik, PhD. (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,63 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 1 => body: 0,99 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 156 € => body: 0,64 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TALAMONE, s.r.o.; IČO: 50759051
PhDr. Peter Náhlik, PhD.
12,63 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie