Pridať do porovnania
Hotel
Horský Hotel Popradské Pleso*
Horský hotel Popradské Pleso, P.O. BOX 12, 059 85 Vysoké Tatry
62%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Relief Slovakia s.r.o.; IČO: 35698535
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Mária Majková (33,33%); JUDr. Mária Domčeková (33,33%); Mária Domčeková (33,33%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,41 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 7 => body: 0,94 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 2127 € => body: 0,46 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Relief Slovakia s r.o.; IČO: 35698535
Ing. Mária Majková; JUDr. Mária Domčeková; Mária Domčeková
12,41 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie