Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Bystrá***
Bystrá 119, 977 01 Bystrá
70%
Dobré
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Hotely a penzióny, a.s.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Anton Siekel
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hotely a penzióny,a.s.; IČO: 36403806
14 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie