Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Belez
Beňovolehotská 2508, 026 01 Dolný Kubín
75%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
BELEZ, s.r.o.; IČO: 36439070
Konečný vlastník
2 b. / 3
čiastočne, neúplné alebo na vyžiadanie
Per Thorkild Lundhede Christensen; Per Lykkegaard Christensen
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,09 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 36 => body: 0,59 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 609 € => body: 0,5 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mišulová Zlatica
15,09 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie