Pridať do porovnania
Hotel
Boutique Hotel Slávia
Hlavná 63; 040 01 Košice
38%
Problémové
Hodnotenie komisie
6 b. / 10
so strednými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Družstvo SLÁVIA
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Družstvo SLÁVIA ; IČO: 45612544
6 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie