Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Villa Bianca***
Bernolákova 1633/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
100%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Jozef Šišila – Villa Bianca; IČO: 35160543
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Jozef Šišila
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Jozef Šišila a Veronika Šišilová
18 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie