Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Kaskády****
Letecká 19, 962 31 Sliač-Sielnica
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
BAD, s.r.o.; IČO: 31631045
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Karol Konárik (99,91%); Ing. Katarína Malová (0,09%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,33 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 24 => body: 0,83 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1229 € => body: 0,5 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
BAD, s.r.o.; IČO: 31631045
Karol Konárik a Ing. Katarína Malová
13,33 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie