Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Magura***
Námestie Jozefa Cígera Hronského 1, 971 01 Prievidza
56%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
HOTEL MAGURA, s.r.o.; IČO: 36293717
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Roman Lazaruk (50%); Said-Ahmed Mahmoudovitch Itaev (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,26 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 54 => body: 0,66 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 322 € => body: 0,59 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Prievidza
11,26 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie