Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Arli***
Hviezdoslavova 2556/63, 905 01 Senica
73%
Dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
NORTH REALITY, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Michele Piccagnoni (50%); Mirco Stoppani (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 3 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 60 € => body: 7/10
výsledný bodový zisk: 1.5 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
NORTH REALITY , s.r.o.; IČO:36245828
Michele Piccagnoni; Mirco Stoppani
14,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie