Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Akademik
Račkova dolina 16, 032 42 Pribylina
83%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Ing. Vladimír Baraník; IČO: 37648501
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Vladimír Baraník
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 0 => body: 1 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: bez dlhu => body: 1 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
rozdrobené vlastníctvo
15 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie