Pridať do porovnania
Golf
Sedin Golf Resort
Nové Osady 110, 925 22 Veľké Úľany
67%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Sedin Golf Club, o.z.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Anton Siekel
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
TST Invest, a.s.; Ing. Anton Siekel
12 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie