Pridať do porovnania
Akvapark
Rekreačno informačné centrum Terchovec
Sv. Martina 1500, 013 06 Terchová
91%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
František Bakovka
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
František Bakovka
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
0,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 61 => body: 0/10
priemerný nenulový dlh: 5 518 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 0,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Obec Terchová
16,3 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie