Pridať do porovnania
Akvapark
Skalka Relax centrum
Partizánska dolina, 967 01 Kremnica
76%
Dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA; IČO: 36744948
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mesto Kremnica
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,15 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 336 => body: 0 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 107040 € => body: 0,15 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Mesto Kremnica, príspevková organizácia
15,15 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie