Pridať do porovnania
Akvapark
Spa & Aquapark Turčianske Teplice
Kollárova, 039 12 Turčianske Teplice
97%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KTT-INVEST, a.s.; IČO: 36436798
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Ľuboš Štvrtecký (50%); Róbert Tóth (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,49 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 4 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 683 € => body: 0,53 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
KTT-INVEST, a.s.
19,49 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie