Pridať do porovnania
Kúpele
Kúpele Brusno
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
88%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
8 b. / 10
s malými výhradami, so zariadením či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KB SPA, s.r.o.; IČO: 52883281
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Pavlína Filipi
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,6 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 2 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 45 € => body: 0,67 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Lázně Darkov, a.s.
17,6 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie