Pridať do porovnania
Lyžovanie
Ski Centrum Žiar - Dolinky
Žiar 232, 032 05 Žiar
81%
Veľmi dobré
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
TJ Družba Smrečany-Žiar; IČO: 14220776
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
1,56 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,96 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 306 € => body: 0,61 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Zuzana Kováčová a ďalší
14,56 b. / 18
Spolu
Najhoršie
Najlepšie