Pridať do porovnania
Lyžovanie
Skiarena Fačkovské sedlo
Fačkovské sedlo, 972 15 Kľačno
98%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
KLAK, s.r.o.; IČO: 36775550
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Marián Januščák (50%); Katarína Januščáková (50%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,51 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 6 => body: 0,95 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 543 € => body: 0,56 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Salaš KĽAK s.r.o.
Ing. Marián Januščák; Katarína Januščáková
19,51 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie