Pridať do porovnania
Golf
Tri Duby Golf Resort
Badín 692, 976 32 Badín
60%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Tri Duby Golf s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Karol Konárik
Účtovná závierka
0 b. / 2
nie, nezverejňujú
Dlhy a nedoplatky
2 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 0 => body: 10/10
priemerný nenulový dlh: bez dlhu => body: 10/10
výsledný bodový zisk: 2 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Tri Duby Golf s.r.o.; Karol Konárik
12 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie