Pridať do porovnania
Atrakcia
Park Miniatúr
Hlavná 864, 916 22 Podolie
93%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Matúšovo kráľovstvo, spol. s r.o.; IČO: 36317268
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
RNDr. Juraj Hlatký CSc.
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,67 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 201 => body: 0,2 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 1120 € => body: 0,47 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
RNDr. Juraj Hlatký CSc.
18,67 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie