Pridať do porovnania
Atrakcia
Wakelake
Cesta na senec, 821 04 Bratislava
92%
Výborné
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Cable, s. r. o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Richard Kolozsi
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
0,3 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 56 => body: 1/10
priemerný nenulový dlh: 11 079 € => body: 2/10
výsledný bodový zisk: 0,3 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Hl. mesto SR Bratislava
18,3 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie