Pridať do porovnania
Atrakcia
Jaskyňa Zlá diera
Lačnovský kaňon, 082 36 Lipovce
63%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
10 b. / 10
bez výhrad, pri zariadení alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Slovenská speleologická spoločnosť
Konečný vlastník
0 b. / 3
nie, vôbec sme nezistili
Účtovná závierka
netýka sa zariadenia
Dlhy a nedoplatky
bodovanie vzniká výpočtom
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Jozef Kovaľ a ďalší
10 b. / 16
Spolu
Najhoršie
Najlepšie