Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Diana***
Hviezdoslavova 1911/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51%
Neuspokojivé
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
2 b. / 3
čiastočne, na vyžiadanie
etna sk, s.r.o.
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Pavol Guriš (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,1 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom: 5 => body: 8/10
priemerný nenulový dlh: 4 540 € => body: 3/10
výsledný bodový zisk: 1.1 b.
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
MALES, s.r.o.; IČO: 36624071
Sekera Milan, Sekera Martin
10,1 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie