Pridať do porovnania
Hotel
Eco Hotel & Camping LEO
Viničná 62/4, 962 71 Dudince
43%
Problémové
Hodnotenie komisie
2 b. / 10
neodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
Infoland s.r.o.; IČO: 46713816
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Mgr. Ruslan Prysiazhnyi (100%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,5 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 7 => body: 0,92 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 392 € => body: 0,58 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
Prysiazhnyi Ruslan
8,5 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie