Pridať do porovnania
Hotel
Kúpeľný hotel Minerál
Okružná 124; 962 71 Dudince
66%
Uspokojivé
Hodnotenie komisie
4 b. / 10
s veľkými výhradami, so zariadením alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
Prevádzkovateľ
3 b. / 3
áno, je na webe
Kúpele Dudince, a.s.; IČO: 31642713
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Ing. Anton Siekel; Ing. Roman Ťeťák; SR (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.; 6,68%); Mesto Dudince (3,34%)
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,23 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 9 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 19450 € => body: 0,3 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
HVT, s.r.o., IČO: 35833815
Ing. Anton Siekel; JUDr. Michal Ševčík; Mesto Dudince, SR
13,23 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie