Pridať do porovnania
Hotel
Hotel Zátoka***
Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec
33%
Problémové
Hodnotenie komisie
0 b. / 10
vôbec nepodporúča, so zariadením resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali
Prevádzkovateľ
0 b. / 3
nie, nezverejňuje na webe
HIMEX, a.s.; IČO: 35745827
Konečný vlastník
3 b. / 3
áno, vo verejných registroch
Tatiana Mäsiarová
Účtovná závierka
2 b. / 2
áno, zverejňujú v registri UZ v strojovo spracovateľnej podobe
Dlhy a nedoplatky
1,66 b. / 2
bodovanie vzniká výpočtom
počet týždňov s nenulovým dlhom od 24.7.2016: 5 => body: 0,93 z 1
priemerná výška nenulového dlhu: 42 € => body: 0,72 z 1
Majiteľ budovy / areálu
nebodované kritérium
PHP Group s.r.o.; IČO: 50345681
Ing. Jaroslav Šutarík; Ing. Katarína Šutaríková
6,66 b. / 20
Spolu
Najhoršie
Najlepšie