Stĺpce

Základné informácie

Riadky

Celkové hodnotenie

>= 90 %
Výborné
80 % - 90 %
Veľmi dobré
70 % - 80 %
Dobré
60 % - 70 %
Uspokojivé
50 % - 60 %
Neuspokojivé
< 50 %
Problémové

Hodnotenie komisie (max. 10 b.)

bez výhrad
s malými výhradami
so strednými výhradami
s veľkými výhradami
neodporúča
vôbec nepodporúča
Počet zariadení: 109
Právne vyhlásenie: Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vytvára a aktualizuje obsah tejto webovej stránky s maximálnou možnou dôslednosťou. Nemôže však zaručiť jeho presnosť, spoľahlivosť, úplnosť ani aktuálnosť, najmä s ohľadom na to, že je založený na informáciách z tretích strán. V zákonnom rozsahu nezodpovedá za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania webovej stránky. Zber údajov prebiehal v januári až apríli 2024.
Typ↑↓ Názov zariadeniaInformácieHodnotenie
IČO↑↓ Úroveň
Lyžovanie
53125746
Dobré
Lyžovanie
37748050
Veľmi dobré
Lyžovanie
36374342
Výborné
Lyžovanie
14285177
Veľmi dobré
Lyžovanie
36339130
Výborné
Lyžovanie
33967661
Výborné
Lyžovanie
17547091
Veľmi dobré
Lyžovanie
31585981
Dobré
Lyžovanie
31621074
Výborné
Lyžovanie
31560636
Uspokojivé
Lyžovanie
50021915
Výborné
Lyžovanie
47907631
Výborné
Lyžovanie
33534411
Výborné
Lyžovanie
31563953
Výborné
Lyžovanie
34006397
Veľmi dobré
Lyžovanie
44130651
Výborné
Lyžovanie
00313670
Výborné
Lyžovanie
00313726
Výborné
Lyžovanie
36611425
Veľmi dobré
Lyžovanie
36168335
Výborné
Lyžovanie
31563953
Výborné
Lyžovanie
47432039
Veľmi dobré
Lyžovanie
36005916
Výborné
Lyžovanie
36744948
Výborné
Lyžovanie
36446050
Výborné